Chung sức thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hiệu quả cuộc vận động động “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong hội viên phụ nữ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *