Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự giờ 7 tiết dạy mẫu gồm 5 hoạt động trong lớp và 2 hoạt động ngoài trời với phương châm “học bằng chơi, chơi mà học”; tham quan, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, kết hợp thực hiện Chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *