Ngày 19/4, Thường trực HDTĐKT tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố để bàn thống nhất việc chia tách, sáp nhập và thành lập cụm, khối thi đua của tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *