Chăm lo đời sống cho hội viên là một trong những nhiệm vụ được Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện tốt trong thời gian qua. Với nhiều hình thức vận động, hỗ trợ phù hợp, Hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Đặc biệt là phong trào “Mái ấm đồng đội” thể hiện nghĩa tình đồng đội gắn kết trong đời thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *