Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”, những năm qua tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *