Những năm gần đây, vùng nông thôn xã HòaThạnh, huyện Tam Bình đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đây cũng là cơ sở để Hòa Thạnh phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm nay mặc dù không phải là xã điểm về đích nông thôn mới của tỉnh trong năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *