Theo Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long đến thời điểm này,  các địa phương đã xây dựng xong 333 căn nhà trong tổng số 778 căn hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *