Để trợ giúp hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo trong tỉnh có điều kiện chăm sóc sức khỏe và an tâm lao động vươn lên trong cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn về việc cho chủ trương hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo mua BHYT năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *