Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm tìm kiếm đối tác kinh doanh, thời gian qua Sở công thương tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều cuộc kết nối cung –cầu giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh và các nhà phân phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *