Cùng với các hình thức dạy học không trực tiếp khác theo kế hoạch “Dạy học hiệu quả-Đảm bảo an toàn Covid-19” năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức dạy học qua Truyền hình đối với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Hình thức dạy học này bước đầu hình thành được thói quen học tập cho học sinh, chuẩn bị tâm thế cho các em khi trở lại trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *