Việc tạo điều kiện thích hợp để người khuyết tật tham gia lao động, sản xuất không chỉ tạo nguồn thu nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội mà còn là cơ hội để họ khẳng định mình và hòa nhập cộng đồng. Sau hơn 8 năm triển khai Dự án “Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật” tại Vĩnh Long, mặc dù là một dự án nhỏ nhưng đã mang lại những hiệu quả thiết thực đối với người thụ hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *