Khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của TP.HCM được hình thành từ năm 2004 với diện tích hơn 88 ha tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Sau 10 năm thành lập, khu nông nghiệp này đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *