Mặc dù đã được BCĐ tỉnh công nhận hoàn thành 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Hiếu Nghĩa, H Vũng Liêm vẫn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về thu nhập, để không ngừng nâng cao mức sống người dân một cách bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *