Bên cạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thời gian qua nông dân tỉnh Vĩnh Long còn tích cực tham gia phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm  thiết thực . Đặc biệt là việc hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *