Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, 5 năm qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt vai trò cầu nối những tấm lòng nhân ái với các hộ nghèo. Thông qua cuộc vận động quỹ vì người nghèo, đã giúp hàng ngàn hộ có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *