Sáng nay, HĐND huyện Bình Tân tổ chức kỳ họp lần thứ 9 bất thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND và Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *