Để làm nên chiến thắng xuân  Mậu Thân 1968 tại Vĩnh Long thì công tác hậu phương quân đội, hậu cần toàn dân đã được tỉnh Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ. Một trong những địa phương tiêu biểu và có nhiều đóng góp quan trọng về sức người, sức của cho chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 là xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình. 55 mùa xuân đã qua, giờ đây vùng căn cứ hậu phương này đã có nhiều khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *