Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ chính trị phát động qua hơn 5 năm triển khai thực hiện đã ngày càng sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng tình cao của xã hội. Tuy nhiên, kinh tế hội nhập nhanh buộc hàng hóa Việt phải nâng cao chất lượng hơn nữa, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *