Mới tháng 7 âm lịch  mà lũ đầu nguồn đổ về  khá mạnh , mực nước trên sông Tiền cao hơn so cùng kỳ năm ngoái .Để bảo vệ bè cá của mình nhiều người nuôi cá bè trên sông Tiền  đã phải di dời đi nơi khác để neo tránh lũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *