Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 ha cam sành trồng trên đất lúa, riêng từ đầu năm đến nay nông dân đã chuyển đổi hơn 700 ha đất lúa lên liếp trồng cam sành trong đó tập trung các xã như: Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm) xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *