Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi  cơ cấu cây trồng , vật nuôi nên phần lớn xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu nhập của người dân đã được cải thiện qua từng năm. Xã HựuThành, huyện Trà Ôn là một trong những địa phương như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *