Tại TP Cần Thơ, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đã tổ chức hội thảo nhận định mùa năm 2019, công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn khí hậu phục vụ phòng chống thiên tai. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *