Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tốt thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng ngân sách nhà nước thì việc chung sức, chung lòng của người dân, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *