Cục thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế cho hơn 100 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên huấn tuyên giáo của các Đảng ủy cơ sở trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *