UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp công ty cổ phần tiến bộ quốc tế vừa tổ chức hội nghị triển khai giới thiệu mô hình quản lý thành phố thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *