Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, mua bán người, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *