Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp…Thời  gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Song do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp tại địa phương vẫn còn thấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *