Thời gian qua, Đài PTTH Vĩnh Long không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, là cầu nối của những tấm lòng nhân ái kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; Bên cạnh đó, Đài PTTH Vĩnh Long còn góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc đầu tư trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại cho các cơ sở y tế trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *