Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh nhà, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai chính sách đào tạo và thu hút bác sĩ về phục vụ trên địa bàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *