Để khuyến khích khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ các hộ sản xuất – kinh doanh  chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *