Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hội nghị kết nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp và  các  nhà phân phối ngoài tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *