Tỉnh Vĩnh Long hiện có 4 huyện, thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thiết thực, nhất là các chính sách đặc thù hỗ trợ vốn vay ưu đãi giúp nhiều bà con Khmer nghèo có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *