Ngoài ảnh hưởng của xâm nhập mặn, trong vụ Hè Thu, ruộng lúa thường bị nhiễm phèn nặng hơn so với vụ Đông Xuân, nhất là thời điểm đầu vụ, nếu nông dân không có biện pháp chăm sóc lúa đúng cách thì nguy cơ phèn làm chết giống trong giai đoạn đầu và cây lúa sinh trưởng yếu trong giai đoạn sau là rất lớn, làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *