Sau 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước người dân tỉnh Vĩnh Long nhận thấy sự đổi thay rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, chuyển biến rõ nhất là sự thay da đổi thịt ở các vùng nông thôn Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *