Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh,  đoàn giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc tại UBND huyện Trà Ôn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *