Giá phân bón liên tục tăng và hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Chi phí đầu tư sản xuất tăng, trong khi giá bán lúa không tăng tương ứng. Nhận thấy việc đầu tư sản xuất sẽ không có lợi nhuận, nhiều nông dân trong tỉnh đã bỏ 1 vụ lúa, chỉ sản xuất 2 vụ, thay vì 3 vụ lúa/năm như trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *