Một trong những điểm nổi bật ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chính là đảm bảo tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đây là yếu tố cơ bản tác động trực tiếp đến chất lượng xã nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *