Trong khuôn khổ hoạt động Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra Hội thảo với nội dung “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng biến đổi khí hậu Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *