Tỷ số giới tính khi sinh được xem là bình thường khi tỷ lệ bé trai trên 100 bé gái dao động từ 103 – 107. Nhờ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nên 3 năm trở lại đây Vĩnh Long đã đạt mức cho phép dưới 107 bé trai/100 bé gái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *