Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/12 /2022. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, việc quyết định các chính sách thu hút phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022 – 2026 là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm – nhất là đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *