Sau hơn 5 năm triển khai, dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã đo đạc xây dựng xong bản đồ địa chính dạng số, có tọa độ thống nhất trên toàn tỉnh với độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *