Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, trước đây có thu nhập bình quân đầu người còn đạt thấp và tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của người dân nên thu nhập bình quân đầu người  đã tăng đáng kể và tỷ lệ hộ nghèo cũng được kéo giảm . Đây là thành tích đáng ghi nhận của địa phương trong những năm qua. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *