Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các định hướng, mức độ đầu tư nhằm hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *