Từ một địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn, giờ đây xã Đông Bình, thị xã Bình Minh đã có nhiều khởi sắc từ diện mạo nông thôn cho đến đời sống người dân. Đây là kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Đông Bình cùng đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *