Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên vượt khó nên thời gian qua đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer xã Trà Côn huyện Trà Ôn được nâng lên rõ rệt . Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, nhiều hộ Khmer vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên khá giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *