Bên cạnh các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer thì công tác an sinh và phúc lợi xã hội được các địa phương trong tỉnh chú trọng, quan tâm thực hiện, giúp đồng bào Khmer nỗ lực vươn lên, thay đổi từ trong cách nghĩ, cách làm với nhiều mô hình làm ăn mới, quy mô, hiệu quả. Ghi nhận tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *