Là một trong những xã có đông đồng bào Khmer  của huyện Trà Ôn, xã Trà Côn hiện có trên 720 hộ Khmer với hơn 3.000 nhân khẩu, tập trung tại 3 ấp Ngãi Lộ A, Ngãi Lộ B và Thôn Rôn. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các hộ gia đình mà đời sống của đồng bào dân tộc Khmer nơi đây được nâng lên đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *