Thị trấn Long Hồ, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long, nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trung kiên, góp phần lãnh đạo tổ chức thắng lợi sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tự hào với truyền thống của thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Hồ đã tập trung  xây dựng thị trấn Long Hồ đạt tiêu chí đô thị loại V, tiếp tục đầu tư phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *