Hưởng ứng cuộc vận động “ Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Tam Bình đã lãnh đạo nhân dân thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày  thêm đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *