Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ) với sự tham gia của 12 nước tuy phải mất một thời gian nữa mới đi vào thực hiện, song, sau khi kết thúc đàm phán TPP,  các nước tham gia đàm phán đã kỳ vọng vào những thỏa thuận của hiệp định này mang lại khi nhiều điều khoản – quy tắc trong hiệp định đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của các nước thành viên phát triển ổn định – bền vững trong thời gian tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *